Privacybeleid & Disclaimer

Privacy

Uitgangspunten voor onze omgang met persoonsgegevens:

 • WebShop RVO-MWB onderschrijft de Wet Registratie Persoonsgegevens.
 • WebShop RVO-MWB verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van haar producten.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat WebShop RVO-MWB uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
 • Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.
 • Op verzoek ontvangt u een overzicht van door WebShop RVO-MWB verwerkte persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten aanpassen.
 • Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van WebShop RVO-MWB worden doorgegeven.
 • Als u van WebShop RVO-MWB geen informatie wilt ontvangen en/of u gegevens uit ons klantenbestand wilt laten verwijderen, kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het contactformulier.

Disclaimer

 • Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant. (Kamer van Koophandel: 64030504), hierna te noemen RVO-MWB, verleent u hierbij toegang tot Webshop RVO-MWB ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
 • RVO-MWB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 • RVO-MWB spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
 • De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. RVO-MWB neemt redelijkerwijs alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De op de Website aangeboden producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Webshop RVO-MWB.
 • Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RVO-MWB.
 • Webshop RVO-MWB is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website.
 • Webshop RVO-MWB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot producten en diensten die op de website worden aangeboden.
 • Alle genoemde prijzen op de website van RVO-MWB zijn exclusief 21% B.T.W. tenzij anders vermeld.


Auteursrechten

Copyright ©2017 Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan RVO-MWB dan wel haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Webshop RVO-MWB dan wel haar licentiegevers.