Welkom


Welkom op de website van de Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- en West Brabant heeft een initiatief ontwikkeld om vrijwillige verkeersregelaars te begeleiden en om organisaties een pool van vrijwilligers aan te kunnen bieden.
In 2009 is een nieuwe wet van kracht geworden waarin de jaarlijkse aanstelling van vrijwillige evenementen verkeersregelaars is voorgeschreven. Het aanstellingsbeleid is gebaseerd op het certificeren via het zgn. internet e-learning concept. Het gaat om een jaarlijkse aanstelling en dat betekent dat ieder jaar hetzelfde kunstje moet worden herhaald voor alle vrijwillige verkeersregelaars.

Problemen
In de praktijk betekent dit, dat veel vrijwilligers waarvan de gemiddelde leeftijd boven de 65 ligt, dreigen af te haken. Een account aanmaken, pasfoto scannen en uploaden, een account activeren, laat staan een toetsenbord gebruiken is niet voor iedereen een gewone zaak. Evenementen organisaties komen in de problemen vanwege het dreigend te kort aan vrijwillige verkeersregelaars. Ook hier geldt, zonder vrijwilligers geen of minder evenementen.

Veiligheidseisen
Conform de vergunningen voor veel evenementen, is het opmaken van een veiligheidsplan een must. Hierin staat omschreven hoe te handelen in geval van calamiteiten, welke maatregelen zijn te treffen ten aanzien van veiligheid en belangrijke telefoonnummers. Het veiligheidsaspect gaat met name over de noodzakelijke aanwezigheid van voldoende verkeersregelaars. Organisaties en vrijwilligers worden met deze moeilijk te handelen nieuwe overheidsmaatregelen opgezadeld, welke dus voor de nodige problemen zorgen.
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook tijdens evenementen krijgt dit een steeds belangrijkere rol. En terecht! Het betekent dat het steeds lastiger is om als “betrekkelijke leek” het verkeer te regelen tijdens evenementen
Op het gebied van evenementen regelen we alles rondom de verkeersveiligheid dat u gaat organiseren.

Gemeenten
In veel Gemeente worden het hele jaar door evenementen georganiseerd. Evenementen dragen bij aan een afwisselend cultureel aanbod en verhogen de participatie van de bevolking. Steden hebben echter ook hun beperkingen. Daarnaast is het onwenselijk dat door stremming van het verkeer delen van de stad onbereikbaar zijn: overlast voor bewoners, winkels en bedrijven kan niet ongelimiteerd plaatsvinden. Ook zijn er natuurlijk grenzen aan de inzet van gemeentelijke diensten en de politie.

Verkeersregeling
Een evenement heeft een verkeersaantrekkende werking. Om een evenement veilig te laten verlopen en om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, moet een evenement daarom aan een aantal regels voldoen. Het bevoegd gezag, dat tot het houden van het evenement vergunning wil verlenen, zal daarom als voorwaarde stellen dat verkeersregelend moet worden opgetreden.
In een draaiboek wordt voor iedereen duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden. Het draagt bij aan een soepel verloop van de vergunningaanvraag, een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen en daarmee aan een veilig en ongestoord verloop van het evenement.

Calamiteiten
coordinatieTevens kunnen wij ingezet worden voor calamiteiten, denk bijvoorbeeld aan een grote brand, of als er een gedeelte van een stad ontruimd moet worden.

Wij werken in nauwe samenwerking met gemeente, politie, brandweer en ambulancedienst.

Op het moment hebben wij afspraken met de gemeentes;

 • Etten-Leur
 • Ruchpen
 • Moerdijk
 • Oosterhout


 • Communicate
  Onze communicatie loopt via portofoons. Deze portofoons hebben een landelijke dekking. En zijn dus overal inzetbaar. Tevens beschikken wij zelf over een eigen Centraal Post. Deze kunnen wij naar wens inrichten.


  Crowd Management - Crowd Control
  Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa’s. Dit is erop gericht om ongewenst gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Een belangrijk onderdeel van crowd control is dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

  Ook dit kunnen wij leveren voor uw evenement, neem u hiervoor contact met ons op, via onderstaand formulier.  xxxxxxxxxx
  infra

  INFRA
  events

  EVENEMENTEN
  calamiteiten

  CALAMITEITEN
  ongevallen

  ONGEVALLEN
  opleiding

  OPLEIDINGEN
  extra

  EXTRA
  uitvaart

  UITVAARTEN

   

   

  Powered by WordPress | Designed by Nuvio Templates
  © 2016 Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant