Diensten

 infra  events  calamiteiten  extra  extra  extra  extra

INFRA

EVENEMENTEN 

CALAMITEITEN

ONGEVALLEN

OPLEIDINGEN

EXTRA

UITVAARTEN

 

In veel Gemeente worden het hele jaar door evenementen georganiseerd. Evenementen dragen bij aan een afwisselend cultureel aanbod en verhogen de participatie van de bevolking. Steden hebben echter ook hun beperkingen. Daarnaast is het onwenselijk dat door stremming van het verkeer delen van de stad onbereikbaar zijn: overlast voor bewoners, winkels en bedrijven kan niet ongelimiteerd plaatsvinden. Ook zijn er natuurlijk grenzen aan de inzet van gemeentelijke diensten en de politie.

 

VERKEERSREGELING

Een evenement heeft een verkeersaantrekkende werking. Om een evenement veilig te laten verlopen en om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, moet een evenement daarom aan een aantal regels voldoen. Het bevoegd gezag, dat tot het houden van het evenement vergunning wil verlenen, zal daarom als voorwaarde stellen dat verkeersregelend moet worden opgetreden.

In een draaiboek wordt voor iedereen duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden. Het draagt bij aan een soepel verloop van de vergunningaanvraag, een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen en daarmee aan een veilig en ongestoord verloop van het evenement.

Powered by WordPress | Designed by Nuvio Templates
© 2016 Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant