Keuzewijzer evenementenveiligheid

oie_jpg

 

1. De vergunningaanvraag
U ontvangt een vergunningaanvraag voor een evenement. Deze stap is bepalend voor een efficiënt verloop van het vergunningentraject. U bent als medewerker vergunningverlening verantwoordelijk voor het voeren van regie op het proces van vergunningverlening.

 
2. Behandelaanpak bepalen
Op basis van door de aanvrager aangeleverde informatie, brengt u de risico’s van een evenement op hoofdlijnen in kaart en deelt u het evenement in een risicoklasse in. Hierop baseert u de stappen die u gaat nemen om het evenement voor te bereiden.

 
3. Het adviestraject
Om te bepalen of een evenement veilig kan plaatsvinden, en onder welke voorschriften en beperkingen, heeft u advies nodig van verschillende diensten. Welke adviesdiensten u betrekt, hangt mede af van de behandelaanpak die u heeft gekozen in de tweede stap van het vergunningentraject.

 
4. Bepalen voorschriften
Nadat u adviezen heeft ontvangen van alle relevante diensten, beslist u of u de vergunning verleent. U telt veiligheidsvoorschriften op. Hiermee bepaalt u onder welke voorwaarden u het verantwoord vindt om het evenement plaats te laten vinden.

 
5. Planvorming en afstemming
Na het verlenen van de vergunning begint de operationele voorbereiding van het evenement. Doel van de planvorming en afstemming is om de operationele inzet van enerzijds de organisator en zijn onderaannemers en anderzijds de overheidsdiensten voor te bereiden en op elkaar af te stemmen.

 
6. Tijdens het evenement
Tijdens het evenement is voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd bij het monitoren van het verloop van het evenement en het organiseren van een schouw. Bij risicovolle evenementen is een actieve betrokkenheid in de vorm van een coördinatieteam van belang.

 
7. Leren en verbeteren
Na het evenement volgt de evaluatie. Een volledige evaluatie heeft betrekking op zowel het verloop van het totale proces als op het verloop van het evenement zelf. Een uitvoerige evaluatie levert kennis en ervaring op en stelt u, de organisator en uw andere partners in staat structurele verbeteringen aan te brengen.

Bron:
ccv

Powered by WordPress | Designed by Nuvio Templates
© 2016 Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden en West Brabant